آموزشي.تربيتي .كتاب قديم دبستان. دل نوشته

 

   برف می بارد به روی خار و خاراسنگ
        کوه ها خاموش
        درّه ها دلتنگ
        راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ
        بر نمیشد گر ز بام کلبه ها دودی
        یا که سوسوی چراغی گر پیامی مان نمیآورد
        ردّپاها گر نمیافتاد روی جادّه ها لغزان
        ما چه میکردیم در کولاک دل آشفته ی دمسرد؟
        آنک آنک کلبه ای روشن
        روی تپّه، روبروی من
        در گشودندم
        مهربانی ها نمودندم
        زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز
        در کنار شعله ی آتش
        قصه میگوید برای بچه های خود عمو نوروز
        گفته بودم زندگی زیباست
        گفته و ناگفته ای بس نکته ها کاینجاست.

جاده برفی

 کسرایی

[ سه شنبه پنجم اسفند 1393 ] [ 19:57 ] [ محمد ]

[ ]

 

[ دوشنبه چهارم اسفند 1393 ] [ 22:6 ] [ محمد ]

[ ]

 کودکاني که درجمع بزرگ ميشونداستعدادهاو ويژگي هاي خودرابهترمي شناسند

در حقيقت، دوستي يکي از عوامل مؤثر در سلامت و بهداشت رواني کودکان و نوجوانان است. آن ها از طريق داشتن روابط صميمانه با دوستانشان، حس همدلي و نوع دوستي را در خود پرورش مي دهند. آن ها در جمع دوستانشان، استعدادها و ويژگي هاي خود را بهتر پيدا مي کنند. آن ها از طريق مشاهدة همسن و سالانشان به شباهت و تفاوت هاي خود با آن ها پي مي برند.     

تحقيقات نشان مي دهند کودکاني که در جمع بزرگ مي شوند، کمتر دچار مشکلات ارتباطي مي گردند. از طرف ديگر، کودکاني که در دوست يابي مشکل دارند، بيشتر احساس تنهايي و طرد شدن از سوي دوستانشان مي کنند و در سازگاري با محيط هاي آموزشي ناتوان ترند.

 

[ شنبه دوم اسفند 1393 ] [ 21:32 ] [ محمد ]

[ ]

 

فرزندانمان مهارتهاي عاطفي راازطريق دوستانشان مي آموزند

دوستي به کودکان کمک مي کند تا مهارت هاي عاطفي- اجتماعي خود را گسترش دهند. آن ها از داشتن روابط صميمي و نزديک با همسالانشان، به نکته ها و ارزش هايي پي مي برند که نمي توانند آن ها را از روابط خود با والدين و اعضاي خانوادة خود بياموزند. براي مثال، آن ها ياد مي گيرند که:

۱- چگونه بايد با افراد اجتماعشان رفتار کنند؟

۲- چگونه بايد از قوانين و مقررات جمعي پيروي کنند؟

۳- چگونه بايد در شرايط مختلف تصميم گيري کنند؟

۴- چگونه بايد رقابتي سالم با دوستانشان داشته باشند؟

۵- چگونه بايد هيجان هاي مختلف خود(مثل: ترس، خشم، عصبانيت و...) را در جمع کنترل کنند؟

۶- چگونه بايد شکست ها، ناکامي ها و کمبودهايشان را تحمل کنند؟

چگونه بايد......کودکان از بودن در جمع همسن و سالانشان به حس تعلق و ارزشمندي دست پيدا مي کنند و همين امر موجب افزايش عزت نفس آن ها مي شود. دلگرمي و حمايتي که کودکان از سوي دوستانشان دريافت مي کنند، قدرت صبر و بردباري آن ها را در سازگاري با محيط هاي ناآشنا و غريبه (مثل: رفتن به مدرسه، ورود به مرحله نوجواني، مقابله با فشارها و ناکامي ها و....) را افزايش مي دهد

[ شنبه دوم اسفند 1393 ] [ 21:31 ] [ محمد ]

[ ]

 

 

1- اولین امر ضروری برای معلم این است که در سلامت و آزمایش حواس دانش آموزان و شایستگی آنها برای ادراک حسی بکوشد و کمترین کارش در این خصوص ،این است که در تدریس دانش آموزان مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی را رعایت کند و آنان را در جای از کلاس قرار دهد که نوشته ها و گفته های او را بهتر ببینند و بشنوند .
2- بعد از آزمایش ، باید تمام عوامل مؤثر در تربیت ادراک را در تدریس خود ، در نظر بگیرد . حداکثر کوشش را در تحریک دانش آموزان ، با تشویق آنان به درس با روشهای مناسب و طبیعی ،مبذول دارد .
3- معلم باید در تدریس ، روش تجزیه و تحلیل بعد ترکیب را در پیش بگیرد یعنی با روش استقرایی تدریس کند
4- بهتر است قواعد اساسی تدریس را که هربرت اسپنسر وضع کرده است ،که پیروی از این قواعد معلم را در تربیت حواس کودکان کمک می کند :
الف - از مطالب ساده آغاز کردن و به مطالب مرکب و پیچیده رسیدن .
ب- از اشیای محسوس به اشیا و مسائل نامحسوس رفتن .
ج- از راه آزمایش به علتها و دلیل ها پی بردن .
5- تنها پیروی از قواعد برای تربیت حواس کافی نیست بلکه باید به دانش آموزان حداکثر آزادی در فعالیت های درسی داده شود .
فروبل مربی بزرگ آلمانی در خطاب به معلمان می گوید : « بیایید با کودکان خود زندگی کنیم » و « بگذارید کودک به عمل و تجربه خود یاد بگیرد »

[ شنبه دوم اسفند 1393 ] [ 21:29 ] [ محمد ]

[ ]

 

 

از همین درختی که دوباره سبز شده است
از همین خورشیدی که مهربان تر شده
و از همین بارانی که گاه و بیگاه می بارد
می شود فهمید ،
خدا هنوز هم حواسش به ما هست !

 

[ یکشنبه بیست و ششم بهمن 1393 ] [ 17:52 ] [ محمد ]

[ ]

[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن 1393 ] [ 22:34 ] [ محمد ]

[ ]

1- فرصتي که براي درس خواندن در اختيار توست بسيار اندک است.

    اين فرصت را غنيمت شمار وبراي يادگيري تلاش کن.

۲- قبل از اين که رشته تحصيلي ات را انتخاب کني فکر کن و مشورت کن.

       اما بعد از انتخاب رشته،ديگر به آينده آن فکر نکن،

         باور داشته باش که اگر در رشته خود به دانش و مهارت لازم برسي موفق خواهي شد.

۳- در ابتداي سال تحصيلي ديد معلم نسبت به همه دانش آموزان يکسان است

            و همه آن ها را با ديد مثبت مي نگرد،

                 اين رفتار دانش آموز است که رفتار معلم را شکل مي دهد.

۴- به دنبال راه هايي براي برقراري ارتباط صميمانه با معلم خود باش.

۵- براي درس خواندن برنامه ريزي کن

       و هيچ گاه حجم زيادي از مطالب را در يک زمان محدود مطالعه نکن.

      ۶- بهترين زمان مطالعه را به مهم ترين درس اختصاص بده.

         ۷- ارتکاب به يک گناه براي اولين بار سخت و دشوار است

                       و بعد از آن به امري عادي تبديل مي شود.

                               پس مراقب ارتکاب گناه براي اولين بار باش.

  ۸- همانند قصه هايي که در کودکي ات شنيده اي

            در مسير زندگي گرگ صفتاني به اميد طعمه قرارگرفته اند

                  پس با چشم باز به اطراف خود نگاه کن و در هر راهي محتاطانه قدم بگذار.

۹- خداي بزرگ ناظر بر اعمال توست پس او را هيچ گاه فراموش نکن.

     ۱۰ - سعي کن دوران جواني و نوجواني ات به گونه اي بگذرد که

               در آينده، زماني که خاطراتت را مرورمي کني دچار پشيماني نشوي. 

[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن 1393 ] [ 21:56 ] [ محمد ]

[ ]

[ چهارشنبه بیست و دوم بهمن 1393 ] [ 21:20 ] [ محمد ]

[ ]

 

 

 

[ چهارشنبه بیست و دوم بهمن 1393 ] [ 21:19 ] [ محمد ]

[ ]